Beton Yüzey Sertleştiricisi

Yüzey Sertleştiricili Beton Uygulama Detayları

Yüzey sertleştirici uygulanacak beton dizaynı, ortam yüklerine ve zemin şartlarına

göre seçilmelidir. Yüzey sertleştirici uygulaması, seçilen betonun aşınma, tozuma,

darbe dayanımlarını betonun üst kısmında artırmak amaçlıdır ve betonun basınç,

çekme ve eğilme dayanımları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Hatalı projelendirme

ve uygulama ile servis yükleri altında, betonda oluşabilecek çatlaklar, yüzey

sertleştirici üzerine olduğu gibi yansıyacaktır.

Doğal Mineral Agregalı Yüzey sertleştirici malzeme beton dökümünü ve perdahı

müteakip, yüzey nemini kaybetmeden homojen olarak yüzeye serpilecektir. Yüzey

sertleştirici malzeme m2'ye ortalama 4,5-5  kg sarfedilecek şekilde uygulanacaktır.

Uygulama yapılacak anoda kullanılacak miktarda yüzey sertleştirici kenara

dizilmelidir. Serpme işlemine, ortam ve hava koşullarına göre, beton üzerine

çıkıldığında, ayak izi kalacak kadar sertleştikten sonra geçilmelidir. Malzeme, ano

üzerine dökülmemeli, mümkün olduğunca homojen olarak serpilmeli ve çek pas ile

düzeltilmelidirYüzey sertleştirici malzemenin serimi iki aşamada yapılır. Kullanılacak

malzeme miktarının yaklaşık 2/3'lük kısmı taze beton üzerine sertleştirici malzemenin

yüzeye eşit dağılımı sağlanarak serpilir. Betonun suyu ile nemlenen malzeme disk

perdahı ile taze betona yedirilir. Birinci uygulamadan sonra geriye kalan 1/3'lük kısım

beton üzerine serpilir ve ilk perdaha dikey olarak perdahlamaya devam edilir. Son

bitirme perdahı perdah ve bıçak açısı ayarlanarak istenilen düzgünlük elde edilinceye

kadar disk veya mala ile uygulanır. Sertleştirici malzemenin bu şekilde uygulanması

sertleştiricinin yüzeyde monolitik bir tabaka oluşturmasını temin edecektir.

Yüzey Sertleştiricili Beton Özellikleri:

Yüksek aşınma dayanımı

Darbe dayanımı

Ekonomik

Kaydırmaz yüzey olanağı

Temizleme kolaylığı

Gres ve yağlara (petrol) dayanımın artırılması

Geniş renk yelpazesi

Betonda yüzeye yakın lifleri ve/veya telleri örter

Yüzey Sertleştiricili Beton Kür İşlemi

Betonun yüzeyden ani su kaybını önlemek amacıyla yapılan kür işlemini su ile

yapılması tercih edilmelidir.

Yüzey Sertleştiricili Beton Derz Kesimi ve Derz Dolgusu

Derz Kesme işlemi beton dökümünden sonra mekanik derz kesme makinesi

kullanılarak yapılır. Derzler teknik şartname ve detaylara uygun olarak kesilecektir.

Derz kesimi düzgün ve paralel olarak yapılacaktır. Derz derinliği beton kalınlığının 1 /

3 ila 1 / 4 'ü nispetinde olacaktır. Derz kalınlığı 2-3 mm olacaktır. Derz Dolgusuna

başlanmadan önce betonun en az 28 günlük olmasına dikkat edilecektir. Derz

dolgusu uygulamasından önce kesilen derzler vakum ile temizlenecektir. Derzlerin

toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden tam olarak arındırılması gerekmektedir.

Derzler gerekirse tel fırça ile tam olarak temizlenecektir. Astar kullanımı uygulamacı

tarafından gerekli görüldüğü takdirde derz kenarlarına fırça ile sürülerek

uygulanacaktır. Astarın kurumasından sonra basınçlı hava veya el tabancası ile derz

dolgusu uygulanacaktır.

Yüzey Sertleştirici Doğal Mineral Agregalar

Zemin betonlarında yüzey sertleştiricisi olarak kullanılan doğal agregalar beton

yüzeyinde sert bir tabaka oluşturan ve doğal silis içeren sert madenlerden

üretilmektedir. Beton yüzeyine serpilerek kullanılan sertleştiriciler yoğunluğu ve

kullanım amacı gözetilerek ve doğal özellikleri muhafaza edilerek boyutlandırılmış

maden agregası içeren, bunun yanı sıra hidrolik bağlayıcı ve muhtelif katkılarla

aşınma ve darbelere dayanıklı hale getirilmiş maddelerdir. Bu şartname kapsamında

kullanılması öngörülen yüzey sertleştirici malzemeler doğal beton rengi, gri, kırmızı,

sarı ve yeşil renklerde üretilmektedir. Renkli doğal mineral agregalarla birlikte

kullanılan inorganik pigmentler alkali ve ışığa dayanıklıdır. Sertleştirici kullanılan

yüzeyin dayanımı (yüzey sertliği) normal betona göre 8-10 kat artar. Darbelere, yağ

ve benzeri kimyasallara karşı beton yüzeyin emici özelliği azalır ve yüzey kolay

temizlenir.

Kuru serpme yüzey sertleştirici malzemeler betonun tozumasını zorlaştırsa da

engellemez. Çimento bağlayıcılı yüzey sertleştirici malzemeler tekerrürlü trafik altında

tozumaya ve aşınmaya başlayacaktır.

Yüzey Sertleştiricili Beton Kür Malzemeleri

Zemin betonlarında yüzeyde kür malzemesi kullanımı yüzeyde yalıtımlı bir tabaka

oluşturulması ve betondaki suyun hızlı buharlaşmasını önlemek amaçlıdır. Zemin

betonlarında kür işlemi için özel kimyasal kür malzemeleri kullanılabileceği gibi ıslak

çuval bezi (telhis) kullanılarak da, yüzeydeki rötre çatlaklarının oluşması ve betonda

ani su kaybı önlenebilir. Bu amaca yönelik uygulama tekniğine, ortama ilişkin fiziksel

şartlar ve diğer hususlar değerlendirilerek karar verilecektir.

Kimyasal Kür malzemeleri betonda leke oluşturduğundan tavsiye edilmez. Ayrıca

yüzey sertleştirici betonun üzerine tozumazlık sağlamak için uygulanacak Ashford

Formula malzemesinin betona penetre etmesini engelleyeceğinden uygulama öncesi

temizlenmesi gerekir. Bu da son kullanıcıya ilave maliyet getirecektir.

Yüzey Sertleştiricili Beton Derz Dolgu Malzemeleri

Beton dökümünden 1-3 gün sonra derz kesim işlemine geçilir. Derzler projedeki

belirtilen aralıklarda ve ölçülerde işaretlenir. Derz kesim makinası yardımıyla genel

olarak beton kalınlığının 1/4 oranında kesilir. Derzlerin endüstriyel zemin betonlarında

önemi büyüktür. Uzun süre yükler altında kalan betonun çatlak oluşumunu azaltmak

amacıyla düzenlenir. Kolon, duvar, rögar ve şaft boşluklarının olduğu bölgelerde derz

malzemeleri kullanılır. Sıcaklık değişimlerinde betonun genleşme ve büzülmesi

durumunda çatlak oluşmaması için ayrıca soğuk derzler bırakılır.

Derz dolgu malzemesi yeterince esnek ve elastik olmalıdır. Isı değişimlerinden

etkilenmemelidir. Betona aderans (yapışma) özelliğinin azami düzeyde olması, soğuk

uygulamalı olması, su yalıtımı fonksiyonu da sağlamaları ve yüzeyde sürtünme,

darbe, ağırlık v.b. fiziksel etkilere mukavim olmalıdır. Bu şekilde derz kenarlarındaki

kırılmalar, derzlerden zemine su girmesi ve derz içinde toz birikmeleri ortada kalkmış

olacaktır.